تاریخ :1395/02/06 11:52 AM
غول‌هاي صنعت بيمه در راه ايران
روزنامه ايران در مطلبي با موضوع بيمه آورده است :همانگونه كه اجراي برجام و لغو تحريم‌ها تمام بخش هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرارداد، صنعت بيمه نيز از اين تغيير بزرگ متاثر شد به طوري كه از زمان اجرايي شدن برجام درانتهاي دي ماه سال گذشته تاكنون بسياري از شركت‌هاي بزرگ بيمه گذار و همچنين نهادهاي ناظركشورهاي خارجي براي ازسرگيري روابط بيمه اي با ايران اعلام آمادگي كرده اند.

روزنامه ايران در ادامه اين مطلب به نقل از سياوش رضايي معاون بيمه مركزي مي افزايد: يكي از بخش هايي كه از تحريم‌هاي ايران آسيب زيادي را متحمل شد، صنعت بيمه بود. درواقع بسياري از مناسبات اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي خارجي به نوعي با بيمه ارتباط دارد.
پيش از اعمال تحريم هاي بيمه‌اي نفتكش‌هايي كه نفت خام ايران را به بازارهاي جهاني حمل مي كردند، تحت پوشش شركت‌هاي بيمه بزرگ اروپايي بودند، ولي محدوديت‌هاي تحريم باعث شد تا اين شركت ها برخلاف قراردادهايي كه با نهاد ناظر صنعت بيمه ايران داشتند، از انجام تعهدات خود عقب نشيني كنند و از همين جا يكي از بزرگترين مشكلات تحريمي آشكارشد. مشكلي كه به طور مستقيم صادرات نفت ايران به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي كشور را هدف قرار گرفته بود.
اماهمانگونه كه اجراي برجام و لغو تحريم‌ها تمام بخش هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرارداد، صنعت بيمه نيز از اين تغيير بزرگ متاثر شد به طوري كه از زمان اجرايي شدن برجام درانتهاي دي ماه سال گذشته تاكنون بسياري از شركت‌هاي بزرگ بيمه گذار و همچنين نهادهاي ناظركشورهاي خارجي براي ازسرگيري روابط بيمه اي با ايران اعلام آمادگي كرده اند.
دراين زمينه معاون اتكايي و بين‌الملل بيمه مركزي درگفت و گو با «ايران» اعلام كرد: دردوره پسابرجام 300 جلسه كاري با شركت هاي بيمه و كشورهاي خارجي برگزار شده كه بخشي از آنها به نتيجه رسيده است.
ميناصديق نوحي اضافه كرد: پس از اجرايي شدن برجام كشورهايي مانند انگليس، آلمان، اسلووني، الجزاير و عراق براي برقراري رابطه بيمه اي با ايران اعلام آمادگي كرده اند كه دراين زمينه درحال تنظيم تفاهم نامه هاي همكاري با اين كشورها هستيم تا درمذاكرات آينده اين اسناد به امضاي طرفين برسد.
وي ادامه داد: علاوه براين طي روزهاي اخير و درجريان سفر هيات اقتصادي آفريقاي جنوبي به تهران يكي از مهم‌ترين تفاهم نامه ها درصنعت بيمه ميان نهادهاي ناظر جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي نهايي شد. اين درحالي است كه سال گذشته مذاكراتي ميان دو كشوربراي گسترش روابط بيمه اي انجام و پيشنهاد شده بود تا طرفين يك رابطه مستحكم دراين بخش برقراركنند كه به زودي سند نهايي آن توسط مقامات دو كشور به امضا مي رسد.
اين مقام مسئول با اشاره به گسترش ارتباطات ايران با كشورهاي خارجي درصنعت بيمه گفت: تسهيل ارتباطات بيمه‌اي نظير تامين بيمه، تسهيل سرمايه‌گذاري درصنعت بيمه و انتقال دانش فني درتفاهمات جديد دنبال مي شود.
حضور بيمه هاي اعتباري درايران
معاون بيمه مركزي ايران درادامه اظهاركرد: علاوه بربيمه هاي بازرگاني دردوران پسابرجام زمينه حضور شركت‌هاي بزرگ بيمه اعتباري درايران فراهم شده است.دراين زمينه شركت‌هاي ساچه ايتاليا و هرمس آلمان از جمله بزرگترين شركت هاي فعال درزمينه پوشش بيمه اعتباري هستند كه همكاري خود را با ايران آغاز كرده اند. وي توضيح داد: درواقع اين شركت ها به عنوان زيرمجموعه اي از دولت هاي خود صادرات كالا و خدمات را ضمانت و درزمينه تامين منابع مالي آن اقدام مي كنند. برهمين اساس درقالب توسعه روابط تجاري و اقتصادي ايران و اروپا شركت ساچه سرمايه گذاري هنگفتي به منظور ضمانت صادرات كالا به ايران انجام داده است.
«مونيخ ري» درراه ايران
صديق نوحي درباره بزرگترين شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي كه براي ورود به ايران درخواست داده اند، اظهاركرد: همانگونه كه اشاره شد شركت‌هاي بسياري براي برقراري روابط بيمه اي با ايران اظهارتمايل كرده اند ولي از ميان شركت‌هاي بزرگ مي توان به شركت مونيخ ري اشاره كرد كه يك ماه پس از اجراي برجام به صورت رسمي براي همكاري با ايران اعلام آمادگي كرده است كه پس از فراهم شدن بسترها اين اتفاق رقم خواهد خورد. وي همچنين به اعلام آمادگي شركت بيمه ساواريد اسلووني اشاره كرد كه تاكنون مذاكرات بسياري براي مشخص شدن روند و جزئيات همكاري با اين شركت برگزارشده است.
برقراري دوباره بيمه نفتكش ها
معاون اتكايي و بين الملل بيمه مركزي ايران درپاسخ به اين سوال كه پس از لغو تحريم ها بيمه نفتكش هاي حامل نفت ايران چگونه انجام مي شود، تصريح كرد: پس از آن كه به دليل تحريم بيمه نفتكش‌ها از سوي بيمه گران اروپايي متوقف شد دركنار پوشش بيمه اي كه از سوي برخي از خريداران نفت انجام مي‌شد، در داخل ايران يك كنسرسيوم بيمه اي متشكل از شركت هاي بيمه اي تشكيل شد تا ازاين طريق پوشش بيمه اي نفتكش ها انجام شود. به گفته وي با وجود اين پوشش بيمه‌اي نفتكش ها تا سقف لازم انجام نمي شد. ولي پس از لغو تحريم‌ها برخي از شركت‌هاي بيمه اروپايي ارايه پوشش بيمه‌اي براي نفتكش‌هاي خارجي را كه براي حمل نفت خام در اسكله هاي ايراني تردد مي‌كنند پذيرفتند.
وي با اشاره به اين كه همچنان برخي از مشكلات دراين بخش وجود دارد گفت: با اين حال برقراري دوباره بيمه نفتكش‌هاي خارجي يك گام بسيار بزرگ تلقي مي‌شود و كمك زيادي به ما مي‌كند. البته هنوز اين پوشش بيمه‌اي براي نفتكش‌هاي متعلق به ايران برقرارنشده است ولي علائم مثبتي دراين زمينه ديده مي‌شود.
صديق نوحي درخصوص باقي ماندن برخي از مشكلات درصنعت بيمه درپساتحريم افزود: برقراري ارتباطات بيمه‌اي با شركت‌هاي خارجي نيز به روابط كارگزاري گسترده بانكي به جهان نياز دارد. به اين معنا كه براي كاركردن با بيمه‌هاي خارجي نياز به پرداخت حق بيمه و همچنين حسابي براي دريافت خسارات احتمالي است. براين اساس اكنون كه تنها چند ماه از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها مي‌گذرد و هنوز رابطه كارگزاري با تمام بانك ها انجام نشده است، درخصوص همكاري با بيمه هاي خارجي محدوديت وجود دارد. هرچند شبكه سوئيفت به روي بانك‌هاي ايراني گشوده شده و تحريم آن لغو شده ولي به تدريج با افزايش روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي زمينه استفاده حداكثري از اين شبكه مهيا خواهد شد.
وي تاكيد كرد: برهمين اساس طبق اعلام مسئولان بانك مركزي به زودي مشكل گشايش حساب نزد بانك هاي خارجي و برقراري روابط كارگزاري با آنها حل خواهد شد.